Prosjektering & innredning av storkjøkken

Et storkjøkken stiller strenge krav til hygiene, effektivitet, kapasitet og robusthet. Som totalleverandør er vi med som rådgivere, utstyrsleverandører og koordinatorer av hele prosessen, for å sikre at dere får et storkjøkken som tilfredsstiller alle krav til matsikkerhet og brukervennlighet.

 

Vi er opptatt av å forstå deres behov, levere utstyr og utføre arbeid av høyeste kvalitet. Dere kan dermed føle dere trygge på at dere får et skreddersydd og effektivt storkjøkken som legger til rette for profesjonell kokkelering, og som er til glede for både ansatte og gjester.

 

Ta kontakt med oss for uforpliktende prat eller befaring. Eller les mer om hvordan en prosjekteringsprosess typisk foregår under:

 

Løpende rådgivning og kvalitetssikring

Vi sørger kontinuerlig for å gi råd og kvalitetssikre alle ledd i prosessen. Dette er for å sikre at dere får et storkjøkken som er skreddersydd deres behov for trygg og effektiv matlaging, arbeidsflyt og trivsel på kjøkkenet. 

 

Vi er derfor opptatt av å lytte til deres behov og innspill, samt gi råd og veiledning både hva gjelder utstyr, materialer og utforming på storkjøkkenet.

 

Befaring og kartlegging av behov for storkjøkken

Hvert storkjøkken er unikt. Derfor er det viktig for oss å komme på befaring for å få innsikt i deres behov og visjoner, samt gi råd og utforske mulige løsninger for storkjøkkenets utforming, utstyr, og innredning.

 

Løsningsforslag og prosjektering

Så fort vi har kartlagt behovene, setter vi i gang med å utforme skisser til mulige løsninger. Deretter tilpasser vi løsningsforslag og planskisser etter deres tilbakemeldinger og innspill, til vi har vi en skreddersydd plan for prosjektering av storkjøkkenet. 

 

Montering av storkjøkken og storkjøkkenutstyr

Så fort vi har en god prosjekteringsplan på plass, bestiller vi nødvendig utstyr og materialer som trengs til storkjøkkenet. Deretter koordinerer vi håndverkere og prosess slik at vi så effektivt som mulig får montert og installert storkjøkkenet.

 

Ferdigstilling og dokumentasjon

Gjennom hele prosessen sørger vi for god arbeidsflyt og kvalitetssikring av utstyr, slik at du kan være trygg på at prosessen går så effektivt og smertefritt som mulig. 

 

Når alt er klart får dere god dokumentasjon på arbeidet, og kan gå i gang med matlagingen på deres nye, profesjonelle storkjøkken.

 

 

Nyhetsbrev

Motta nyheter og tilbud på e-post