Moretti forni - Bakerovner og pizza ovner

Siden 1946 har Moretti forni misjon vært å gi den perfekte bakeopplevelsen takket være SmartBaking®: den ideelle balansen mellom innovasjon og tradisjon.


Besøk hjemmesiden til Moretti forni


Med CotturaFutura®, Moretti forni permanent forskningsinkubator utviklet av Moretti Forni med de ledende fagfolk på feltet, blir teknologisk forskning en utbredt arv, og når ut til et større publikum som deler grunnleggende verdier.

Baker du med en Moretti Forni-ovn, har du et stykke fremtid i hendene.