Robot Coupe - Bearbeiding

Det er i Frankrike, i hjertet av Burgund, en kjent region for sin gastronomi, som Robot-coupe har opprettet for mer enn 40 år siden Robot-Coupe-matprosessoren.

Som forløper og markedsleder tilbyr Robot-coupe produsent av matlagingsutstyr et bredt spekter av maskiner tilpasset hvert profesjonelle behov (restauranter, institusjoner, delikatesseforretninger, catering, osv).

Se hjemmesiden til Robot Coupe

UTFORMING

Varighet - På grunn av utformingen og materialene som brukes er Robot-Coupe maskinene beregnet på å vare lenge. Denne holdbarheten bidrar til å redusere mengden avfall og spare på ressursene.

Energiforbruk - Robot-Coupe investerer tungt i forskning og utvikling, for å lage maskiner som kombinerer ytelse og energisparing. Konstant bruk av teknologier med velprøvde kvaliteter gjør det mulig for oss å garantere at våre maskiner har ypperlig energieffektivitet.

PRODUKSJON

Våre maskiner overstiger de strengeste standard krav. Våre elektroniske komponenter følger for eksempel det nye ROHS-direktivet som begrenser bruken av farlige stoffer. Mange av våre maskiner foregriper allerede fremtidige normer som EuP (Energy using Products).

Emballasje - Robot-Coupe arbeider daglig med reduksjon av emballasje, og prioriterer løsninger basert på resirkulert kartong med lite forbruk av fossile energikilder.

Transport - Alle våre produkter fabrikkeres i Frankrike, ikke langt fra våre viktigste markeder. Begrenset transport bidrar dermed til å redusere vårt miljøavtrykk.

ENDT LEVETID

Reparasjonsmuligheter - Alle våre produkter kan repareres. Robot-Coupe plikter å ha reservedeler tilgjengelige i minst 10 år.

Resirkulering - Alle våre produkter er over 95 % resirkulerbare, og vår bedrift deltar aktivt når det gjelder innsamling og resirkulering i de forskjellige land.

ROBOT-COUPE, EN ANSVARLIG BEDRIFT

Dette ansvaret kommer spesielt til uttrykk på følgende områder:

• Fremme Robot-Coupes verdier i hverdagen, og da spesielt bedriftens etikk.

• Oppfordre våre ansatte til individuell utvikling

• Overholde standardene i det internasjonale arbeidsforbund, og ledsage våre partnere/underleverandører med det samme.