Rieber - Mattransport og varmholding

Mattransport, varmholding. Perfekt for kantiner, alders- og sykehjem. Enten du lagrer, forbereder, koker, transporterer eller serverer mat.

Se hjemmesiden til Rieber

Som en ledende leverandør av komplette cateringløsninger for skoler, selskaper, catering, hotell og restauranter, sykehus, hjem og forsvaret står Rieber for kvalitet, sikkerhet, høy energi og økonomisk effektivitet.

Rieber er skapere av kjøkken som betyr at vi gir et viktig bidrag til folks helse og livskvalitet - fra de unge til de gamle. Spesielt streber de etter matkvalitet, sikkerhet og lave driftskostnader i situasjoner der det er et mellomrom / tidsgap mellom matproduksjon og forbruk.

Både varmt og kaldt, for 1 til 1000 personer.